U bent hier:   Onderzoek
  |  Inloggen

 

Minimaliseren
Meer over LEMON

Een gedegen analyse kan het inzicht verdiepen in de belevingswaarde van een bepaald woongebied voor de betreffende bewoners en kan behulpzaam zijn bij het kiezen van acties om de leefbaarheid te verbeteren. LEMON, de leefbaarheidsmonitor, is het instrument waarmee RIGO de ervaren leefbaarheid van een woongebied in kaart brengt.

Een compleet LEMON-onderzoek bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

1) Vragenlijstontwikkeling
2) Steekproeftrekking
3) Verzending van enquêtes
4) Verwerking van enquêtes
5) Analyse
6) Rapportage
7) Publicatie op Lemon-internet

Wilt u deze werkzaamheden (gedeeltelijk) uitbesteden of voert u ze liever uit in eigen beheer? Alles is mogelijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over LEMON kunt u terecht bij Esther Cozijnsen:

E-mail:         Esther.Cozijnsen@rigo.nl
Telefoon:     020-5221163